Contact

Heb je een vraag over de kledij ? Stuur een mail naar kledij@lintsewindklievers.be

Heb je een vraag over de club of iets te melden aan het bestuur ? Stuur een mail naar bestuur@lintsewindklievers.be

 

Bestuur

Voorzitter

Ben Wuyts
Nieuwstraat 23, 2540 Hove 0499/994267

Taken: voorzitten bestuursvergaderingen, opstellen agenda, kledij, samenstellen subsidiedossier, indienen belastingen, aanpassen statuten

IMG_9658

Secretaris

Wim Neeckx
Keizershoek 23, 2550 Kontich 0496/298485

Taken: ledenbeheer, administratie, communicatie met clubleden (mailing)

Penningmeester

Stef Oliviers
Lintsesteenweg 325, 2540 Hove 0495/914829

Taken: beheer financiën, ledenadministratie i.v.m. lidmaatschap Cycling Vlaanderen

Bestuurslid

Geert Jacobs
Papendonk 4, 2547 Lint
0474/641581

Taken: sponsoring, rittenkalender, koers

Bestuurslid

Wim Op de Beeck
Uitbreidingstraat 87, 2547 Lint 0478/208681

Taken: sponsoring, ritregistraties (clubpuntensysteem)

Dieter

Bestuurslid

Dieter De Cooman
Heideland 9, 2640 Mortsel 0479/795503

Taken: website

WTC De Lintse Windklievers v.z.w.

Ondernemingsnummer: 831.157.267

Maatschappelijke Zetel: Uitbreidingstraat 87 – 2547 LINT

Zichtrekening: IBAN : BE59 9501 9579 3926