Beleidsplan

1. De missie en visie van onze club
Wie zijn we? WTC De Lintse Windklievers vzw is een recreatieve fietsclub met als clublocaal ‘t Hoefijzer in Lint.
Wat doen we? Recreatief fietsen in groepsverband waarbij zowel het sportieve als het sociale aan bod komt.
Voor wie? Wij wensen toegankelijk te zijn voor iedereen die zich hiertoe geroepen voelt.
Wat zijn belangrijke waarden voor ons?
Een positieve groepsgeest en de wielersport beoefenen op een gezonde en verantwoordelijke manier.

2. De werking van onze club
Met dit beleidsplan wilt de club haar voortbestaan verzekeren en onderhouden.
Daarbij wordt momenteel gedacht aan:
– Clubfinanciën
– Ledenbestand
– Gevarieerd aanbod van ritten
– Uitstraling van de club in de buurt en in de gemeente
– Bestuur van de club

2.1 Clubfinanciën
De club wordt voornamelijk gefinancierd door de gulle giften van de sponsors, lidgelden en subsidies. De gelden worden hoofdzakelijk gebruikt voor clubkledij en voor het organiseren van clubactiviteiten. De club is momenteel vrij van schulden en heeft geen eigen bezittingen.

2.2 Ledenbestand
De club heeft geen maximaal ledenaantal vastgesteld, maar er zal wel getracht worden om in verschillende niveaus te rijden. Hiervoor wordt het nodige aanbod voorzien.
Elk jaar zijn er inschrijvingsdagen in november, waarop de bestaande en nieuwe leden kunnen (her)inschrijven.
Nieuwe leden kunnen ook tijdens het lopende jaar lid worden. Ze kunnen tot 3 maal meerijden zonder lid te zijn om de smaak te pakken te krijgen.
We bieden onze leden de mogelijkheid om te werken met een afbetalingsplan.

2.3 Gevarieerd aanbod van ritten
Als club hebben we gedurende het hele jaar een gevarieerd aanbod van ritten. Dit aanbod betreft meerdere ritten per week, verschillende niveaus, verschillende afstanden en verschillende regio’s.

Onze club is aangesloten bij wielerbond Cycling Vlaanderen en wij bieden af en toe ritten aan die door deze bond worden georganiseerd. Verder motiveren wij onze leden om een eigen rit te organiseren, welke wij met veel plezier in onze kalender opnemen. Dit initiatief is zeer succesvol en draagt bij tot een goede clubsfeer.

2.4 Uitstraling van de club in de buurt en in de
gemeente
Verzamelplaats en vertrekpunt van elke rit is op het Kerkplein in Lint.
Elke rit eindigt aan ons clublokaal ‘t Hoefijzer in Lint (Liersesteenweg 10), waar de gegadigden even kunnen uitrusten en wat bijpraten.
Verder organiseren we meerdere lokale activiteiten in Lint en omstreken.
We betrekken de lokale middenstand in onze clubwerking. In ruil voor hun sponsoring maken we ze zichtbaar via allerlei kanalen:
– clubkledij
– clubwebsite
– facebookpagina
– spandoek met de logo’s, die we opstellen bij onze lokale en sociale activiteiten (bv. op de kerstmarkt in Lint)

2.5 Bestuur van de club
De club is een vereniging zonder winstoogmerk. De werking van de club staat beschreven in haar statuten.
Elk jaar wordt er voor de leden van de vzw een algemene vergadering gehouden, met een te behalen goedkeuring voor de financiën van het voorbije jaar. Ook wordt er gestemd over de (her)benoeming van alle bestuursleden. Indien een clublid zich kandidaat wil stellen als bestuurslid, dient hij of zij dit kenbaar te maken aan het bestuur per mail, uiterlijk 1 week voor de algemene vergadering. Elke drie jaar wordt ook het opgemaakte budget voor de kledij gestemd.
Het dagelijks bestuur staat onder leiding van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministratie en verantwoordelijke kledij.
Om een goed bestuur te garanderen wordt er maandelijks vergaderd. Alle leden hebben de mogelijkheid om op een vergadering aanwezig te zijn om hun bekommernissen te uiten en te bespreken.

3. Evaluatie/bijstellen van doelen
Het bestuur zal elk jaar een evaluatie maken met als doel dit beleidsplan up-to-date te houden en te verbeteren.