Gedragscode voor het rijden in groep

Veiligheid is van het allergrootste belang bij het rijden in groep. Het bestuur van De Lintse Windklievers vzw is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade. Elk rijdend clublid wordt geacht de volgende vuistregels ten allen tijde te hanteren bij groepsritten:

 1. We respecteren de verkeersregels.
 • We rijden NOOIT door een rood licht, ook al lijkt het op wachten in de woestijn.
 • We nemen ALTIJD de juiste kant van een rond punt of een vluchtheuvel, ook al komt er geen verkeer en is de andere kant korter.
 • Groepen fietsers mogen naast elkaar fietsen, maar mogen niet meer dan de helft van de weg in beslag nemen.
 • We rijden dus maximaal met twee naast elkaar en blijven ALTIJD op onze rijhelft, tenzij we een obstakel voorbij steken.
 • We blijven ALTIJD gegroepeerd, ook achteraan in de groep.
 • Als we als groep op de weg rijden, blijven we ook op de weg. We steken dus geen stilstaande of traag rijdende auto’s voorbij via het fietspad.
 1. We waken over onze eigen en elkaars veiligheid.
 • Iedereen is VERPLICHT een helm te dragen.
 • De fiets moet in goede staat zijn en veilig zijn: banden, remmen, ketting en versnellingen zijn sowieso in orde en de wettelijk verplichte bel zit er ook op. Als er in donker wordt gefietst, voorziet men uiteraard degelijke verlichting.
 • We stoppen aan kruispunten en wachten lang genoeg tot het veilig is voor ALLE fietsers om het kruispunt over te steken. We hinderen NOOIT het verkeer dat voorrang heeft.
 • De koprijders worden NOOIT voorbijgestoken aan een kruispunt. De koprijders bepalen wanneer het voldoende veilig is om het over te steken en de anderen volgen hen.
 • We nemen NOOIT de binnenkant van een blinde bocht. Dat is niet meer of minder dan Russische roulette spelen!
 • We remmen NOOIT abrupt of veranderen plotseling van richting. Bij twijfel rijden we rechtdoor.
 • Tegenliggers en obstakels worden door de koprijders ALTIJD duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden in de groep VOLDOENDE en duidelijk herhaald zodat iedereen, ook wie achteraan rijdt, gewaarschuwd wordt. Omgekeerd waarschuwen de fietsers achteraan voor achterliggende en voorbijstekende auto’s en dit wordt ook VOLDOENDE doorgegeven naar de koprijders. Bijvoorbeeld: fietsers voor, fietsers tegen, auto tegen, auto achter, put, paaltje.
 • Koprijders steken ALTIJD hun arm uit als ze links of rechts afslaan.
 • Als 2 fietsers die naast elkaar rijden achter mekaar moeten gaan rijden, bv. bij een wegversmalling, houdt de rechterpersoon zijn snelheid aan en schuift de linkerpersoon achter hem in.
 • Aan een rood licht blijven we achter de auto die reeds aan het licht staat.
 • Bij de mailing van de meeste ritten wordt er een gpx-file mee gestuurd. Het wordt verwacht dat wie een gps-toestel heeft de gpx-files ook effectief inlaadt. Immers, wie het parcours kan volgen, kan ook anticiperen op afslagen en bochten, hetgeen de veiligheid verhoogt.
 • Ervaren rijders geven nieuwe leden instructies hoe te rijden in een groep.
 1. We respecteren elkaar en de natuur.
 • ALTIJD geldt: “Samen uit, samen thuis”. We laten niemand achter die het tempo niet kan volgen.
 • Bij pech wachten we of beter nog, helpen we de pechvogel bij de reparatie. Iedereen is geacht minimum één, of bij voorkeur twee reservebandjes bij zich te hebben.
 • Verpakkingen van koeken en gels worden mee naar huis genomen en worden NOOIT aan de natuur toevertrouwd.